Το ΕΚΤ εξασφάλισε πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη OECD iLibrary του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)

18.11.2015

Το ΕΚΤ εξασφάλισε πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη OECD iLibrary του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Πρόκειται για το πλήρες πακέτο με τα βιβλία και τα έγγραφα που δημοσιεύονται από το 1998 από τον ΟΟΣΑ μαζί με μια τεράστια συλλογή στατιστικών στοιχείων, με δεδομένα που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στο πλήρες πακέτο περιλαμβάνονται επίσης εκδόσεις και στατιστικά στοιχεία από άλλες οργανώσεις όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency -ΙΕΑ), ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy Agency-NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Σπουδαστών (Programme for International Student Assessment- PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum -ITF).

H Ψηφιακή Βιβλιοθήκη καλύπτει θεματολογία από την παγκόσμια οικονομία, την κοινωνία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον και ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις για περισσότερες από 80 χώρες και 17 θεματικές κατηγορίες. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης αλλά και πλοήγησης στο περιεχόμενο και απλής ανάγνωσης ή download των πλήρων κειμένων που μπορεί να είναι αρχεία μορφής PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, Indicator, ePUB κ.ά.Η συμφωνία προβλέπει την, με βάση IP, απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών.

Η πρόσβαση στην iLibrary του ΟΟΣΑ (http://www.oecd-ilibrary.org) είναι δυνατή μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή).