Αφιερώματα

1998
Νέες Τεχνολογίες ΠΛηροφόρησης (ΝΙΤ '98)
Τεύχος 12 | Οκτ.-Δεκ. 1998
Μια επιτυχημένη πρωτοβουλία του ΕΚΤ για τις εξελίξεις και τις προοπτικές των τεχνολογιών πληροφόρησης. Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Το Εκθεσιακό Όχημα της CORDIS στην Ελλάδα
Τεύχος 11 | Ιούλ.-Σεπ. 1998
Ενημέρωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Η Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τεύχος 10 | Απρ.-Ιούν. 1998
Η Ενιαία Αγορά είναι ένα από τα αξιολογότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποκτά, πλε'ον, μία νέα διάσταση. Για τους απλούς ανθρώπους - εργαζόμενους, καταναλωτές και οικογένειες, Ενιαία Αγορά σημαίνει νέες ελευθερίες και καινούργιες ε...>>
1997
Παγκοσμιοποίηση και Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
Τεύχος 07 | Ιούλ.-Σεπ. 1997
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Πρώτο σχέδιο δράσης για την Καινοτομία στην Ευρώπη
Τεύχος 06 | Απρ.-Ιούν. 1997
Η καινοτομία στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης "Για την καταπολέμηση της ανεργίας, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ταχύτερη ανάπτυξη, περισσότερο προσανατολισμένη στους τομείς του μέλλοντος" (Σύμφωνο εμπιστοσύνης για την απασχόληση, Ιούνιος 1996). Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Τεύχος 05 | Ιάν.-Μάρ. 1997
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ >>
1996
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ
Τεύχος 03 | Ιούλ.-Σεπ. 1996
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ >>
Νέες Τεχνολογίες και κεραμικά Υλικά
Τεύχος 02 | Απρ.-Ιούν. 1996
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ >>
Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation
Τεύχος 01 | Ιάν.-Μαρ. 1996
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ >>

Pages