Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

Chemistry Links

Chemistry Links is an index of reference, educational and recreational resources and useful links about chemistry.

WebCrawler
Starting Point
Aol-Netscape
Lycos.com
Looksmart.com
Ipl2:Information you can trust
Hotbot.com
Google.gr
Excite.com
Dogpile.com
Yahoo.com
Ask.com
About.com
European Information Association

The European Information Association (EIA) is an international body of information specialists whose aim is to develop, co-ordinate and improve access to EU information. The EIA also plays a major role in improving the quality of EU information through lobbying and producing its own publications.

EUROPARL

WWW υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

EUROPA

O EUROPA είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο σύνολο των ισχυόντων ή υπό συζήτηση νομοθετικών κειμένων, στις διευθύνσεις web κάθε θεσμικού οργάνου, καθώς και στο σύνολο των πολιτικών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν από τις συνθήκες.

HUDOC - European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights HUDOC Portal is a powerful, user-friendly information system which provides free online access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Ministers. The judgments, decisions, resolutions and reports of these bodies are held in a database and can be consulted via a sophisticated search screen.

Opinions& Documents - European Economic and Social Committee

This Documents page offers access to all documents produced by the EESC. The official EESC opinions can be found using the opinion search tool. In addition, the follow-up on opinions and the summaries of the opinions adopted in each plenary session can also be found here. All EESC publications, such as brochures and leaflets addressed to the public, as well as the main newsletter EESC info, can be downloaded here.

ELX_SESSIONID=ScBdJQnP3mQR4yqBbqkjwvsWKXqnfT8l3qSywBNyTJ9KRXRpkLn2!149754062?locale=el

EUR-LEX

EUROPA

Υπηρεσία εκδόσεων της ΕΕ

EUROPA

Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

ECLAS

The catalogue of the libraries of the European Commission

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

CORDIS

The gateway to European research and development

Pages