Είσοδος
ΕΓΓΡΑΦΗ

Περιοδικά

Περιοδικά της Βιβλιοθήκης

Η συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης  του ΕΚΤ περιλαμβάνει πάνω από 16.000 τίτλους περιοδικών έγκριτων διεθνών εκδοτών, σε όλα τα γνωστικά πεδία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, τα οποία μπορείτε να εντοπίσετε  μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ). Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνδρομητικών ηλεκτρονικών περιοδικών, είναι δυνατή μόνο μέσα από την Βιβλιοθήκη, το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ, τους δικούς σας φορητούς υπολογιστές κατόπιν σύνδεσης στο Wifi του ΕΙΕ, καθώς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ. Για κάποια από αυτά η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω της κοινοπραξίας HEAL-Link.
 

Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης

Στην ενότητα Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης συγκεντρώνονται, ελέγχονται και ταξινομούνται διευθύνσεις περιοδικών που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Πρόσβαση έχετε σε αυτά και απομακρυσμένα, από τον υπολογιστή σας.
 

Περιοδικά ΕΚΤ e-publishing

περιοδικά e-publishing του ΕΚΤ είναι περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης τα οποία εκδίδονται από την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ σε συνεργασία με έγκριτους εκδότες και διακεκριμένους ελληνικούς φορείς στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Για όσα περιοδικά δεν εντοπίσετε μέσω αυτών των πηγών χρησιμοποιείστε την Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων.