Συνέδριο «Ψηφιακό Αρχείο 1821: αρχειακά ερωτήματα, ερευνητικές προοπτικές, ψηφιακές προκλήσεις»

Πότε και πού;

14.03.2019 έως 15.03.2019
Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)