Εκδήλωση δικτύωσης "Hospital Innovation Borkerage Event"

Πότε και πού;

27.09.2018 έως 28.09.2018
Εστορίλ (Πορτογαλία)

Επικοινωνία

Cristina Pascual
cpascual@ekt.gr

Διοργάνωση

National Innovation Agency (ANI) της Πορτογαλίας
Enterprise Europe Network
Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Διευθυντών