5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πότε και πού;

27.09.2018 έως 30.09.2018
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επικοινωνία

Άννα Ζυγούρα
2421074470
conferenceprd5@uth.gr
2421074494

Διοργάνωση

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.